Dividend

Er zijn twee manieren waarop aandelen rendement kunnen opleveren voor een belegger. Het kan dan door koersveranderingen door hogere verkoopprijs dan de aanschafprijs. Maar ook doordat bedrijven dividend uitbetalen aan de aandeelhouders.

Inhoudsopgave

Wat is dividend

Wanneer een bedrijf ETF heeft en er dividend uitgekeerd wordt kan hier het volgende mee gedaan worden:

  • Investeren
  • Verdelen over de aandeelhouders

Als Belegger kan je dus gewoon dividend krijgen. Denk niet dat je van dividend veel kan halen. Het aandeel daalt vaak gelijk aan de waarde van dividend. Dit wordt overigens pas maanden later uitbetaald. Het is dan een extra rendement maar in de praktijk is het veel minder dan dat het lijkt.

De belasting die er op gegeven is brengt juist problemen, afhankelijk van het land waar het aandeel genoteerd is. Dit is ook heel erg belangrijk.

Hoog dividend

Een bedrijf moet zelf beslissen of ze wel of geen dividend gaan uitbetalen en de hoeveelheid ervan. Een hoog dividend is altijd mooi maar als de aandelen dalen dan is er ondanks het dividend verlies gedraaid. Er zijn ook ETF’s die zich richten op hoog dividend aandelen. Dit zijn aandelen waarvan men verwacht dat het dividend hoog is wat betreft de uitkering. Het kan dus een goede keuze zijn voor de lange termijn belegger. Wil je een mooi rendement behalen dan moet de koers van de ETF ook stijgen.

Hoog ETF dividend en het gevaar

Aan hoog dividend betalende bedrijven zit een gevaarlijke keerzijde. Als het slechter gaat met een bedrijf door bepaalde omstandigheden dan daalt de koers omdat beleggers er dan uit stappen. Het bedrijf kan dan bepalen om het dividend te verlagen of niet uit te betalen. De koerst stort dan in en dan zie je ook weer in koers van de ETF.

Buitenlands dividend van de ETF

Wanneer er buitenlandse aandelen zijn wat betreft de ETF is er gewoon recht op dividend. Wanneer een ETF aandeel in het buitenland genoteerd is of de ETF is in het buitenland genoteerd maakt dit verschil voor de ingehouden belasting.

ETF dividend bij belasting terugvragen

Wanneer je als particulier belasting terug vraagt van de ETF dividend maakt het niet uit of je het dividend gekregen hebt rechtstreeks uit aandelen of indirect via een ETF. Bij de Nederlandse ETF is de belasting al ingehouden. Als particulier betaal je in Nederland in Box drie belasting over je hele vermogen en maakt het niet uit welk rendement er gemaakt wordt. Wanneer er belasting op dividend is, dan is er een dubbele belasting en heb je recht om die terug te krijgen.

Nederland heeft belasting verdragen met veel landen waardoor het voor een belegger gunstig is. De dividendbelasting is dan ingehouden door de buitenlandse ETF uitgever en wordt ook afgedragen aan de belastingdienst van het bewuste land. We kunnen dan die belasting terugvragen bij de Nederlandse belastingdienst. De dividendbelasting mag niet verrekend worden met de gehele inkomensbelasting.

Ieder jaar bij de belastingaangifte is het verstandig om teruggaaf van alle ingehouden dividendbelasting aan te vragen.